Menu
Menu

Bæredygtig anvendelse

Måden, vi bruger havet på lige nu, er afgørende for, om vi også kan nyde godt af havet i fremtiden. Vores anvendelse af havet har i mange år haft fokus på at bruge havets ressourcer og areal, og den aktivitet har haft ødelæggende konsekvenser. Det skal ændres.

Havet er generelt set i dårlig miljøtilstand, og havet som en fundamental del af klimasystemet er tydeligt udfordret. Derfor er der behov for at gentænke, hvordan vi bruger havet.

Tænketanken Hav har fokus på menneskelige aktiviteter i og på havet - blandt andet erhvervsfiskeri, råstofindvinding, havvind, energiøer og andre anlægsprojekter på havet.

De aktører, der anvender havet, er centrale for tænketankens arbejde, og involvering af dem er en forudsætning for at finde de bedste løsninger, så havet og aktiviteterne samtænkes. I tæt dialog med erhverv, eksperter, NGO’er og politiske beslutningstagere arbejder vi på at finde løsninger på vigtige problemstillinger og omstille vores brug af havet, så vi sikrer en bæredygtig anvendelse og et sundt hav. 

Erhvervsfiskeri

Dansk fiskeri er et traditionelt erhverv på havet, som har væsentlig social, lokaløkonomisk, men også miljømæssig betydning. Fiskeriet er af flere årsager under pres - for eksempel fra andre aktører på havet herunder havvindmølleparker. Der er derfor brug for at gentænke dansk erhvervsfiskeri, så vi både sikrer erhvervet, sameksistens med andre erhverv og havmiljøet. I Tænketanken Hav arbejder vi for vidensopbygning, teknologiudvikling og omstilling til et mere miljømæssigt bæredygtigt fiskeri og beskyttelse af fisks gydepladser. Et væsentligt fokusområde er muligheden for sameksistens mellem fiskeri med lav miljøpåvirkning og havvind - så sameksistens mellem erhverv kan udvikles i takt med, at der bliver flere aktører på havet. 

Havvind

Der lægges op til en markant udbygning af havvind i de kommende år som en væsentlig del af den danske indsats for omstilling til vedvarende energi og minimering af klimaforandringer. Der er en vigtig indsats, men det er essentielt, at udbygningen ikke undergraver andre fundamentale forudsætninger for en bæredygtig udvikling – for eksempel hensynet til havmiljøet og andre maritime erhverv. I Tænketanken Hav har vi sammen med vores medlemmer blandt andet udarbejdet en række anbefalinger til myndighederne, der skal sikre højere miljøkrav, bidrag til naturgenopretning og miljøovervågning i forbindelse med havvind.

Faglig kontakt

Kontakt

Vi stiller altid gerne op til interviews eller svarer på opklarende spørgsmål, hvis det er inden for vores ekspertiseområde.

For pressehenvendelser og henvendelser vedrørende kommunikation

Emil Lee Madsen

+45 3092 0010 elm@taenketankenhav.dk

Linkedin

Twitter

For øvrige henvendelser, inklusive henvendelser vedrørende medlemskab og samarbejde

Liselotte Hohwy Stokholm

+45 2498 8000 lhs@taenketankenhav.dk

Linkedin

Twitter