Havet er i krise.

Der er brug for en blå omstilling.

MISSION

Økosystemerne i de danske farvande er pressede. Det stiller krav til vores brug af havet, hvis vi fortsat skal nyde godt af havet som natur- og rekreativ ressource.

Tænketanken Hav er sat i verden for at sikre et sundt og rent hav, hvor den måde, vi bruger havet på, sker på en bæredygtig måde med respekt for dyre- og planteliv.

Om tænketanken

Tænketanken Hav er omdrejningspunkt i arbejdet for et rent, sundt hav og en bæredygtig brug af havet. Tænketanken samler viden og skaber samarbejde mellem virksomheder, borgere og beslutningstagere om at sikre en genopretning af havet og en omstilling af alle sektorer og aktiviteter, der påvirker havet.

Tænketanken Hav er stiftet på initiativ af VELUX FONDEN.

”Der er heldigvis stor opmærksomhed på behovet for en grøn omstilling på landjorden. Men krisen for naturen og miljø i havene, der dækker 70 procent af jordens overflade, er desværre meget overset. Derfor er der brug for en tænketank, som lægger alle sine kræfter i lige netop havet, og viser veje til, hvordan vi kan komme i gang med en blå omstilling.”

Maria Reumert Gjerding
Maria Reumert Gjerding, 

forperson i Tænketanken Hav

”Vores tilgang i VELUX FONDEN er altid at skabe forandring gennem dialog. Det mener vi, i den grad også havet har brug for. Derfor har vi taget initiativ til Tænketanken Hav, der skal være havets stemme og samtidig skabe tæt samarbejde mellem erhvervsliv, beslutningstagere og civilsamfund om den blå omstilling.”

Lykke Ogstrup Lunde
Lykke Ogstrup Lunde,
forperson i VELUX FONDENs bestyrelse

Tilgang

Der er et stort potentiale i at passe bedre på havet – både når det kommer til øget biodiversitet, rekreation, bæredygtige forretningsmuligheder og et bedre klima. Derfor stiller vi viden og løsninger til rådighed og faciliterer dialog på tværs af havets interesser og skaber derigennem grundlaget for en bæredygtig anvendelse af havet og en genoprettet natur.

Tænketanken Hav er en videnspartner. Vi samler viden og tænkning, der skaber bevidsthed om havet og dets udfordringer. Tænketanken inddrager og fokuserer på havets interesser sammen med borgere og forskere, erhvervsliv og politiske beslutningstagere hvor der i fællesskab prioriteres udfordringer og anvises løsninger.

Tænketanken Hav beskæftiger sig med tre overordnede indsatsområder:

”Tænketanken Hav skal bidrage til den blå omstilling. Det betyder, at vi sammen med erhvervslivet, borgere og brugere af havet skal finde nye veje i samarbejdet og i muligheder for at sikre, at vi på sigt får et bæredygtigt hav.
Det formål er samfundsmæssigt vigtigt, og for at kunne komme dertil er partnerskaberne en nødvendighed. Det glæder jeg mig meget til at tage fat på.”

Liselotte Hohwy Stokholm
Liselotte Hohwy Stokholm,
administrerende direktør i Tænketanken Hav

Bestyrelse

Billede af bestyrelsen. Se også teksten under billedet.

Fra venstre: Dea Forchhammer, Martin Præstegaard, Maria Reumert Gjerding, Thomas Thune Andersen og Dorthe Jørgensen.

Ikke til stede ved fotografering: Katherine Richardson og Anne Christine Brusendorff.

Maria Reumert Gjerding

Forperson

Præsident, Danmarks Naturfredningsforening

Thomas Thune Andersen

Næstforperson

Bestyrelsesforperson, VKR Holding A/S og Ørsted A/S m.fl.

Dea Forchhammer

Direktør, Ungdomsøen

Katherine Richardson

Professor, Københavns Universitet

Dorthe Jørgensen

Dr.phil. & dr. theol. – filosof, teolog og idéhistoriker

Anne Christine Brusendorff

Tidligere generalsekretær ICES

Martin Præstegaard

Viceadministrerende direktør, ATP

Kontakt

Liselotte Hohwy Stokholm

Liselotte Hohwy Stokholm

Administrerende Direktør

+45 2498 8000

Twitter
Ditte Mandøe Andreasen

Ditte Mandøe Andreasen

Faglig Programchef

+45 3092 0001

Twitter

Karen Panum Thisted

Faglig Programchef, Anvendelse

+45 3092 0006

Søren Laurentius Nielsen

Søren Laurentius Nielsen

Seniorkonsulent

+45 3092 0002

Twitter
Ditte Hendrichsen

Ditte Hendrichsen

Seniorkonsulent

+45 3092 0003

Jonathan  Lindahl

Analysekonsulent

+45 3092 0005

Twitter