Menu
Menu
Vi har akut brug for at genoprette havets natur og bruge havet på en mere bæredygtig måde - det kræver nye løsninger.

Vores vision

At sætte havets tilstand på den offentlige dagsorden og være Danmarks foretrukne centrum for samarbejde mellem alle aktører, der ønsker at bidrage til et sundt og rigt hav og en bæredygtig brug af havet.

Vores mission

At sikre den nødvendige samfundsmæssige omstilling, så havets natur og økosystemer genoprettes, og havet og mennesker kan eksistere sammen på en bæredygtig måde.

Havet er en helt afgørende livsnerve for jordkloden. Det dækker mere end 70 procent af planeten, indeholder rig biodiversitet med mangfoldige organismer, habitater og økosystemer, som er centrale for den globale fødevaresikkerhed, styrer klodens klimasystemer og absorberer enorme mængder CO2.

Samtidig spiller havet en vigtig rolle for de danske kystsamfund og i vores kulturhistorie og selvforståelse.

Men havets økosystemer er ved at bryde sammen omkring os. Stigende havtemperaturer, forurening og voksende menneskelige aktiviteter på de blå bølger presser havet, dets økosystemer og dyreliv til det yderste, ligesom det svækker havets evne til at optage CO2.

Vi anerkender, at det er nødvendigt med aktiviteter på havet, men det skal ske i balance med naturen. Og her skal Danmark gå forrest. Vi har potentialet til at blive et foregangsland for en blå omstilling - at vise, hvordan man kan genoprette havets natur og økosystemer og samtidig bruge havet på en mere bæredygtig måde.

Det arbejde sætter Tænketanken Hav sig i spidsen for sammen med vores medlemmer. Vi tror på, at vi får de bedste løsninger, når vi arbejder vidensbaseret og på tværs af interesser og erhverv. Vi bestræber os altid på at komme med konkrete løsninger på de udfordringer, vi identificerer - til gavn for naturen i havet og klimaet.

Kontakt

Vi stiller altid gerne op til interviews eller svarer på opklarende spørgsmål, hvis det er inden for vores ekspertiseområde.

For pressehenvendelser og henvendelser vedrørende kommunikation

Emil Lee Madsen

+45 3092 0010 elm@taenketankenhav.dk

Linkedin

Twitter

For øvrige henvendelser, inklusive henvendelser vedrørende medlemskab og samarbejde

Liselotte Hohwy Stokholm

+45 2498 8000 lhs@taenketankenhav.dk

Linkedin

Twitter