Menu
Menu

Strategiske fokusområder

Tænketanken Hav bidrager til at der skabes bevidsthed om havets tilstand og træffes beslutninger, der gavner havet blandt virksomheder, i det politiske system og i befolkningen i Danmark.

Vi vil gennem vores arbejde med tre strategiske fokusområder fordybe os i en række mere specifikke indsatsområder og blandt andet belyse, hvordan erhverv konkret kan omstilles, hvordan beslutningstagere kan understøtte omstillingen og naturgenopretning, og hvordan civilsamfundsorganisationer kan bidrage til en øget folkelig opmærksomhed om havets krise og de løsninger, der skal til.

Vi identificerer og fremmer løsninger inden for:

 • 1

  En økosystembaseret havplanlægning

 • 2

  Miljøhensyn ved anlæg på havet - havvind, energiøer, infrastruktur mv.

 • 3

  Miljøvenligt erhvervsfiskeri

 • 4

  Beskyttede havområder

 • 5

  Naturbaseret kystbeskyttelse

 • 6

  Kulstofrige marine økosystemer (blue carbon)

 • 7

  Reduktion af udledningerne af kvælstof og fosfor

 • 8

  Spildevand og miljøfarlige forurenende stoffer

Kontakt

Vi stiller altid gerne op til interviews eller svarer på opklarende spørgsmål, hvis det er inden for vores ekspertiseområde.

For pressehenvendelser og henvendelser vedrørende kommunikation

Emil Lee Madsen

+45 3092 0010 elm@taenketankenhav.dk

Linkedin

Twitter

For øvrige henvendelser, inklusive henvendelser vedrørende medlemskab og samarbejde

Liselotte Hohwy Stokholm

+45 2498 8000 lhs@taenketankenhav.dk

Linkedin

Twitter