Menu
Menu

Om tænketanken

Tænketanken Hav er uafhængig, vidensbaseret og løsningsorienteret. Vi faciliterer samarbejde mellem virksomheder, NGO'er og beslutningstagere, der vil bidrage til et rent, sundt hav og en bæredygtig brug af havet. Vi producerer ligeledes egne analyser og anbefalinger til en mere bæredygtig brug af havet.

Vores arbejde

Tænketanken Hav er en privat finansieret tænketank og almennyttig medlemsforening. Tænketanken Hav er stiftet på initiativ af VELUX FONDEN i 2021 og finansieret med 75 mio. kr. af fonden i fem år.

Vi er opbygget som en medlemsorganisation, der inddrager og lytter til interessenter, medlemmer og samarbejdspartnere og søger dialog. Derigennem bygger vi bro på tværs af natur- og erhvervsinteresser til gavn for havet.

Foreningen arbejder for at indsamle viden og tænkning om havet og omsætte dette til konkrete tiltag og anbefalinger, herunder bedre beskyttelse af de danske havområder, styrket biodiversitet og bæredygtig anvendelse af havet.

VELUX FONDEN har ingen beslutningskompetence i forbindelse med tænketankens analysearbejde, konklusioner og anbefalinger, herunder hvordan anbefalinger og analyser udføres og formidles. Finansieringen er ikke øremærket et bestemt formål, men udgør generel støtte.

Tænketanken Hav skaber konkrete resultater ved at:

 • Bearbejde og strukturere viden, tænkning og erfaringer fra dansk og international forskning og arbejde med havet, der kan understøtte de stærkeste aktører for forandring i omstillingen til et bæredygtigt forhold mellem livet i havet og mennesker.

 • Facilitere samarbejde og fælles løsninger mellem alle aktører, der vil bidrage til sikring af et sundt hav. Tænketanken Hav bygger bro mellem forskellige interesser på havet med det formål at bane vej for virksomheders innovation og omstilling samt politiske beslutninger, der kan sikre nye rammer for beskyttelse og brug af havet.

 • Sætte dagsordener med analyser og perspektiveringer, der bidrager til at skabe en stærk folkelig bevidsthed om havets vigtighed for os som mennesker, øger opmærksomheden om havets problemer og løsninger, og gør den nødvendige omstilling uomgængelig.

Vi arbejder ud fra 5 dogmer

  1
  Hver gang vi peger på et problem, tilstræber vi også at pege på mindst én løsning.
  2
  Vi udtaler os altid vidensbaseret, og sætter viden i sagligt perspektiv.
  3
  Vi inddrager medlemmerne og hører deres perspektiv.
  4
  Vi orienterer medlemmerne om vores resultater, inden de offentliggøres.
  5
  Vi er kun en del af svaret. Svaret findes altid i samarbejde med andre.

Kontakt

Vi stiller altid gerne op til interviews eller svarer på opklarende spørgsmål, hvis det er inden for vores ekspertiseområde.

For pressehenvendelser og henvendelser vedrørende kommunikation

Emil Lee Madsen

+45 3092 0010 elm@taenketankenhav.dk

Linkedin

Twitter

For øvrige henvendelser, inklusive henvendelser vedrørende medlemskab og samarbejde

Liselotte Hohwy Stokholm

+45 2498 8000 lhs@taenketankenhav.dk

Linkedin

Twitter